Opis

Igrišče za gledališče prinaša sodobno gledališče v šole po vsej Sloveniji, vendar mladih ne obravnavamo le kot potrošnikov umetnosti, ampak jih skušamo nagovoriti tudi kot ustvarjalce. Umetnost želimo izpostaviti kot vrednoto samo na sebi, obenem pa kot izjemno pedagoško orodje, s katerim lahko dosegamo neverjetne rezultate.

Bunker se že nekaj let posveča izvajanju kulturno-umetnostne vzgoje v izobraževanju, pri čemer ugotavljamo, da je to področje kadrovsko podhranjeno in se vsebinsko ter metodološko izogiba sodobnim praksam. Šolski sistem in umetnost zaradi svoje diametralne različnosti nista enostavno prevedljiva en v drugega. Umetnostna vzgoja je smiselna in polno učinkovita le, če vsebuje tudi neposredno izkušnjo z umetniškim delom (aktualno umetniško ponudbo in njenim kontekstom) ter z ustvarjalci.

Osnovni namen projekta je zato zaposliti mlade gledališke ustvarjalce za izvajanje kulturno-umetnostnih vsebin po šolah. V projektu bo sodelovalo več kot 20 šol iz vse Slovenije, na katerih bodo mladi zaposleni ustvarjalci sodelovali pri izvedbi obveznih izbirnih vsebin (gledaliških klubov in deloma plesa), pri pouku slovenščine in predmetov, kjer je predvideno izobraževanje o umetnosti ter pri urah drugih predmetov, kjer bodo preizkušali umetniške pristope na povsem neumetniških vsebinah. Omenjen program, ki bo večinoma potekal na šolah, bo dopolnjevala zgoščena ponudba ogledov predstav, pospremljenih z delavnicami, pogovori in kulturno turističnimi doživetji v Mariboru in Ljubljani, kamor bodo šole povabljene v okviru kulturnih dni.

Načrtno smo se usmerili na generacijo starejših otrok (zadnja triada osnovnih šol) in mladih (srednje šole), k sodelovanju pa povabili tudi ranljivejše med njimi (PUM-i), saj ugotavljamo, da so že v splošni kulturni ponudbi med prikrajšanimi, obenem pa zahtevajo poseben, občutljivejši komunikacijski pristop. Izbor šol je geografsko raznolik, saj želimo z njim povečati dostopnost kakovostnih umetniških vsebin tudi v krajih z nižjo kulturno ponudbo.

Projekt bomo zaključili z oblikovanjem modela kulturno-umetnostne vzgoje na področju gledališča, ki temelji na vstopu umetnika v šolski prostor in njegovem sodelovanju z učiteljem. Model bo prispeval k področju gledališke pedagogike z naborom preverjenih metod, konkretnih vsebin in didaktičnih pripomočkov, pa tudi k širšemu področju kulturno umetnostne vzgoje, njenega pomena, pogojev, ki jih potrebuje za doseganje najboljših učinkov, in primerov apliciranja na druge vsebine in predmete. Del modela bo tudi predlog usposabljanja umetnikov za pedagoško delo, ki ga bomo razvijali in potrdili s pedagoško – andragoškim izpitom, ter usposabljanje šolskih pedagogov za uspešno sodelovanje pri izvajanju kulturno umetnostne vzgoje.

Za mlade ustvarjalce in sodelujoče umetniške ustanove pa projekt pomeni tudi priložnost pridobivanja nove publike.