Predstavitev električnega kroga učencem OŠ Sava Kladnika v Sevnici

Drago Slukan, učitelj tehnike in tehnologije, in Andrej Jus, režiser, sta sedmošolcem 27. januarja predstavila električni krog s stikali in elektromotorjem. Vsi učenci so se skupaj z učiteljem in režiserjem postavili v krog in naredili vajo za koncentracijo. Posamezni učenci so »oblekli« simbole za stikalo, motor in baterijo in ob ukazu »akcija« pognali tok s topotanjem nog po krogu. Do kod je prispel tok? Do stikala, ki je v primeru vključenosti (pomeni, da je učenka držala z levo in desno roko sošolca) stekel do motorja – ta se je zavrtel. Če pa stikalo ni bilo vključeno (učenka z obleko »stikalo« se je držala sošolca le z desno roko, levo pa je dvignila visoko v zrak), se je tok ustavil ob stikalu in motor se ni vrtel.
Na podoben način so »odigrali« deset različnih električnih vezij. Spoznali so zaporedno in vzporedno vezavo stikal (vrata IN in ALI), vlogo menjalnih stikal v električnem krogu … Učencem je bilo všeč. Kaj in koliko so se naučili, bodo pokazali naslednjo uro, ko bodo sestavljali vezja s konstrukcijsko zbirko.